เกี่ยวกับเรา

บีเอสเอ เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการตรวจสอบบัญชี  วางระบบบัญชี   ตรวจสอบพิเศษตามการตกลง   J – SOX   Due deligence  ให้บริการรับทำบัญชี   วางแผนบัญชีและภาษี   ให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษี ให้บริการจดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด  จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คัดเอกสารจากหน่วยงานราชการ รับรองเอกสาร จัดหาแหล่งทุน

บีเอสเอ  ได้เริ่มดำเนินงานตั้นแต่ปี 2545 และได้จดจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2556  โดยนายจเร  แย้มสวน  เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและเป็นผู้บริหารกิจการ  ซึ่งมีประสบการณ์ด้านสอบบัญชี บัญชีและภาษี  ไม่น้อยกว่า 23  ปี

ปัจจุบัน บีเอสเอ มีทีมงานที่มีคุณภาพ  ซึ่งคอยให้บริการอย่างมืออาชีพแบบครบวงจรทั้งลูกค้าในประเทศและต่างประเทศและหลากหลายธุรกิจ  ประกอบไปด้วย

 • โรงงานอุตสาหกรรม
 • ซื้อมาขายไป
 • โรงแรม   ร้านอาหาร
 • อสังหาริมทรัพย์
 • รับเหมาก่อสร้าง
 • ขนส่ง
 • ธุระกิจบริการทุกชนิด
 • โรงพยาบาล
 • นายหน้าตัวแทน
 • สำนักงานผู้แทน
 • หน่วยงานราชการ
 • สมาคม มูลนิธิ

เราให้บริการลูกค้าทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยมีสถานประกอบการดังนี้

สำนักงานใหญ่ : บริษัท บีเอสเอ ตรวจสอบบัญชี จำกัด

674 ซอยบรมราชชนนี 8 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Tel : +66(2) 0092298 – 99

Fax : +66(2) 0092297

Mail : bsaaudit@gmail.com

สำนักงานสาขา : 12/3 ถนน 50 ปี  ตำบลป่าตอง  อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

Tel    : 076 – 345212, 14

Fax    : 076 – 345213

 

 

 

 

FacebookTwitterGoogle+LineEmailShare