บริการ

บริการของเรา

 1. สอบบัญชี
  1.1 ตรวจสอบบัญชี
  1.2 Due diligence
  1.3 ตรวจสอบตามตกลงร่วมกัน
 2. ทำบัญชี
  2.1 รับทำบัญชี
  2.2 ให้บริการจัดส่งพนักงานเข้าทำงานด้านบัญชี
  2.3 ให้บริการจัดหาพนักงานบัญชี
 3. ระบบบัญชี
  3.1 วางระบบบัญชี
  3.2 ประเมินระบบการควบคุมภายใน
  3.3 J – SOX
 4. ทะเบียน
  4.1 จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
  4.2 จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด
  4.3 จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
  4.4 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น กรรมการ, ผู้ถือหุ้น, วัตถุประสงค์, ชื่อบริษัท, ที่อยู่ อำนาจกรรมการ, เพิ่มทุน, ลดทุน
  4.5 จดทะเบียนเลิกบริษัท, ห้างหุ้นส่วน, ชำระบัญชี
  4.6 จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงภาษีมูลค่าเพิ่ม
 5. ให้บริการที่ปรึกษา
  5.1 ให้บริการวางแผนบัญชี
  5.2 ให้บริการวางแผนภาษี
 6. ให้บริการเงินเดือนและประกันสังคม
  6.1 บริการจัดทำเงินเดือน
  6.2 บริการจัดทำแบบประกันสังคม
 7. บริการคัดเอกสาร
  7.1 ให้บริการคัดหนังสือรับรองบริษัท
  7.2 ให้บริการคัดเอกสารจากทุกชนิด เช่น บอจ. 5,  แบบ ก.,  บริคนณ์สินธิ,  ตัวอย่างดวงตรา เอกสารประกอบการจดทะเบียนทุกประเภท
 8. บริการจัดหาแหล่งทุน

บีเอสเอมีทีมงานเชี่ยวชาญที่จะให้คำแนะนำเพื่อจัดทำแผนและจัดทำเอกสารการขอกู้ พร้อม                  ทั้งยื่นเรื่องขอกู้จนกระทั้่งได้รับเงิน นอกจากกนี้ยังให้บริการ Projection และ Cash flow projection สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เช่น คอนโดมิเนียม บ้านจดสรร ทาวเฮาส์ อาคารพานิชย์

 

 

FacebookTwitterGoogle+LineEmailShare