เงินได้พึงประเมินที่ได้สิทธิจากการยึดทรัพย์การขายฝาก

เงินได้พึงประเมินที่ได้สิทธิจากการยึดทรัพย์การขายฝาก

เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีในช่วงเวลานี้  ทำให้มีการขายฝากทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นที่ดิน ที่ดินพร้อมอาคาร เป็นจำนวนมาก  พอเมื่อถึงเวลาสิ้นสุดการขายฝาก  ไม่มีเงินไปซื้อคืน  เลยต้องถูดยึด เป็นที่น่าเห็นใจอย่างยิ่ง  บางรายก็พยายามเจรจาเพื่อขอยึดสัญญา  ยอมจ่ายดอกเบี้ยค่อนข้างแพงทำอะไรไม่ได้เมื่อไม่มีทางออก ก็คงต้องดิ้นรนกันต่อไป

แต่สำหรับผู้รับขายฝากมีปัญหาในด้านการแจ้งรายได้เพื่อเสียภาษีถ้าหากว่าผู้ขายฝากไม่มีทางออกและได้ยึดทรัยพ์สินดังกล่าวมาเป็นของตน  ในทางกฎหมายภาษี  การได้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินตามมตรา 40 (8) แห่งประมวลรัฐฎากร  โดยเงินได้พึงประเมินให้ถือตามราคาของอสังหาริมทรัพย์ในวันที่ทรัพย์ดังกล่าวหลุดตกเป็นของผู้รับฝากขาย  ตามมตรา 9 แห่งประมวลรัฐฎากร  แต่ถ้าไม่อาจหาราคาได้ ให้ถือตามประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ตามราคาที่ใช้ตอนที่ได้กรรมสิทธิ์

 

FacebookTwitterGoogle+LineEmailShare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *